Master of Science in Building Construction Management

La Salle Campus Barcelona Universidad Ramón Llul

Descripción del programa

Master of Science in Building Construction Management

La Salle Campus Barcelona Universidad Ramón Llul

Objectius

A partir de la recerca realitzada en els àmbits professionals, empresarials, col·legials i acadèmics del sector de la construcció, s'ha pogut constatar la necessitat imperiosa de disposar d'un professional capacitat per a desenvolupar amb garanties la gestió del procés edificador des d'una perspectiva integral. Això significa impartir una formació que comporti dominar tots els aspectes del procés constructiu.

Proporcionar una formació adequada, de perfil europeu i caràcter generalista, ajustada a les necessitats reals del mercat laboral del sector de la construcció, enfocada a la gestió integral de tot el procés edificador en particular, imbricada amb el món professional, empresarial, industrial i de les administracions públiques, sustentada en bases tècniques, teòriques, tecnològiques i pràctiques i emmarcada en una capacitat de millora contínua i de transmissió del coneixement.

El Màster ha de capacitar i facultar per a:

 • Participar amb el promotor o client en la concreció del producte a realitzar
 • Col·laborar amb el projectista en la redacció dels projectes executius, vetllant per la seva viabilitat i qualitat global
 • Gestionar de forma integral el procés d’execució de l’obra
 • Planificar, dirigir i gestionar l'ús, conservació, seguretat, manteniment i explotació d'edificis

Realitzar actuacions pericials o d'assessorament en temes relacionats amb mesures, valoracions, taxacions, inspeccions, patologies diverses, etc

 • En la materialització d'un edifici és necessària la intervenció de diversos agents:
 • El promotor o client, públic o privat
 • El projectista
 • El director de l’obra
 • El constructor
 • L’usuari final

La qualitat final de l'edifici ve determinada per l'homogènia qualitat de cadascun dels agents participants en el procés.

El Màster va dirigit a la consecució d'un professional que aglutini coneixements de processos, des de la perspectiva i amb l'enfocament peculiar dels diferents agents que intervenen en ells.

Requisits d'Accés

Pots accedir als estudis de Màster Universitari:

 • Si tens un títol universitari oficial espanyol: Diplomats i Llicenciats, Arquitectes Tècnics i Superiors, Enginyers Tècnics i Superiors.
 • Si tens uns títol expedit per una institució d’educació superior integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de màster.
 • Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l’EEES que sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols per accedir als estudis de màster i que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de postgrau. L'accés amb una titulació universitaria de fora de l'EEES no presuposa l'homologació directa d'aquesta a Espanya un cop acabat el màster.
 • Si compleixes algun d’aquests requisits, pots iniciar el procés d’admissió de La Salle, propi per a cada màster.

Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en el desenvolupament de casos pràctics reals amb tres nivells de complexitat diferents i exposats pels responsables directes de les diferents àrees de gestió.

Així, sobre projectes reals escollits ad hoc, se’n realitzen uns d’ introductoris de petit format, altres de format mitjà, segons avanci el curs i finalment els de grandària i complexitat més significatius. Els professors transmetran a l'alumnat la seva experiència en la gestió integral del procés edificador, a través dels continguts formatius dels mòduls plantejats.

Els alumnes seran avaluats per mòdul. L'avaluació es formalitzarà a partir dels resultats obtinguts en el treball final a realitzar, de característiques equivalents als coneixements impartits una vegada acabada la formació de cada mòdul.

Donat el caràcter de gestió global que té el Màster, serà necessària l'aprovació de tots els mòduls per a aconseguir l'aprovació del curs i el títol corresponent.

Horari: de dilluns a dijous de 19h a 22h i divendres de 18h a 22h

Esta institución educativa ofrece programas en:
 • Español
Duración y Precio
This course is En campus
Start Date
Fecha de inicio
oct. 2016
Duration
Duración
3 semestres
Price
Precio
Information
Deadline
Fecha de inicio oct. 2016
Lugar
España Barcelona
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
Duración 3 semestres
Precio Contacto