University of Cyprus

Lugares

Nicosia

Address
Kallipoleos 75
1678 Nicosia, Nicosia, Chipre